Březen 2008

O tanci

23. března 2008 v 10:57 | Marcela |  Orientální tanec

Tanec nás provází po staletí

Tanec vyjádří myšlenku nebo náladu. Tanec odhalí vnitřní pocity. Tanec je řeč srozumitelná ve všech jazycích. Tanec, jako estetická forma pohybu, provází člověka odpradávna. Tanec je projevem radosti ze života.
Tance byly vždy důležitou součástí kultů zajišťujících tvořivou sílu a energii. Oslavovaly nový život ve společnosti lidí i v přírodě a vznikaly k různým příležitostem.

Orientální tance nebo břišní tance?

Orientální tanec má kořeny ve vyspělých starověkých kulturách. Břišní tanec znali egypťané, babyloňané, sumerové i asyřané.
Orientální tance vždy souvisely s uctíváním bohyně plodnosti, lásky, ale také války. Orientální tanec je však tradičně spojován s ženskými harémy Středního východu. Harém (z arabského haram - zakázané, svaté, nedotknutelné) původně zaručoval ženám bezpečí a ochranu, později však i způsob izolace a jejich ukrývání před okolním světem. Břišní tance zde nebyly ani tak způsobem zajištění přízně sultána, jako spíše formou potěšení, zábavy a udržení fyzické kondice žen samotných.

Orientální tance působí příznivě na tělo i duši

Snad každá žena touží být krásná, zdravá, uvolněná, sebevědomá, plná energie a životní síly. Většina však podléhá tlaku zaměstnání, rodiny a společenských povinností. To se projevuje přetížením, vyčerpaností a vlivem na psychiku. A tím trpí i přirozená krása.
Orientální tanec se může stát zdrojem zábavy, zdraví a nové životní síly. Smysl pro krásu, důstojnost, sebeovládání a sílu, které tato aktivita přináší, jsou základními součástmi všech oblastí spokojeného a šťastného života. Orientální tance mohou pomoci překonat pocity nejistoty a zvýšit sebedůvěru a sebevědomí. Pro ženy více umělecky, duchovně a emocionálně založené se orientální tanec může stát odrazovým můstkem pro zvýšení kreativity a osobní seberealizace. Orientální tanec může být také nástrojem meditace a pomáhat zůstat v souladu se svým tělem, myslí i duchem.
Každé ženě, bez rozdílu věku a fyzických předpokladů, mohou orientální tance pomoci znovu objevit prapůvodní ženské zbraně - něhu, lásku a krásu. To, co dělá ženu ženou.

Nabídka

17. března 2008 v 22:09 | Marcela |  Orientální tanec
Plny síly, plny Orientu, nabízíme taneční vystoupení v orientálním stylu v Moravskoslezkém kraji. Duo AISHA Frýdek-Místek
tanec se svíčkami
tanec se závojem
tanec s vějířem
arabské flamengo
technika schimi na bubínky
kombinace a improvizace
vystoupení není v žádném směru vulgární
10min- 20minutové vystoupení jedné nebo dvou tanečnic
.
.
.
.
.jaká příležitost?
velmi pěkný dárek k narozeninám

vystoupení na kulturní akce
zaměstnanecké večírky
plesy
oblíbený zlatý hřeb večera
ceny jednotlivých vystoupení se pohybují od 1000 Kč podle počtu tanečnic a délky výstupu.