Duben 2010

článek do novin Ondřejnická Oáza

2. dubna 2010 v 22:42 | Marcela Sárkozi, Petr Snášel |  články do novin
Procházka po….


Historické kroky v Ostravici.
Sluníčko začalo konečně ohřívat stráně a vyhánět lidi z brlohů. Všichni se najednou hrnou
ven, nadýchat se něco jarního vzduchu.


Pro ty, které už mrzí chodit stále stejné procházkové trasy tu mám návrh. Pojďte s námi, ukážeme vám nejstarší historická místa obce.
Ostravice, jistě všem dobře známé místo posledního pobytu Petra Bezruče. Kdo by to byl řekl, že jen kousek za Bezručovým mostem vpravo asi dvě stě metrů jsou nepatrné pozůstatky prvního průmyslového stavení. Stavení se nazývalo hamr, což pochází z německého slova hammer- kladivo. Tento první a jediný hamr na slezské straně byl vybudován roku 1636 na území tehdejšího Těšínského panství. Zde se zpracovávala železná ruda, která se těžila v okolí nebo v nedalekých Malenovicích. Hamerníci rudu smíchali s dřevěným uhlím. V peci za hoření vznikla kaše, kterou poté neustále zpracovávalo velké kladivo. Kladivo bylo poháněné vodním kolem, proto všechny hamry sídlili u vodních toků. Pod rukama hamerníků tak vznikalo kujné železo.
místo prvního starohamerského hamru foto 2010

místo prvního starohamerského hamru foto 2010 (pohled shora)
Toto železo se dodávalo jako polotovar kovárnám ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Hamr později zestárnul a zaniknul ,odtud asi název staré hamry - Hamrovice, jak se této oblasti říkalo dřív. Později vznikly čtyři hamry na Moravském břehu směrem na Novou Dědinu. Poslední fungoval do roku 1926. O těchto příště.
Na místě bývalého hamru je malá paseka s rodinným domem. Poblíž se nachází zpustlé
jezírko, zřejmě součást hamru. Bývalo tu tábořiště a dřevěná přehrada sloužící v zimě jako kluziště. Kopec za námi, se jmenuje Výsyp, podle místních zřejmě vznikl důsledkem těžby železné rudy jako odval z hlušiny. Skládá se výhradně z malých lesklých kaménků zvaných břidlice. Za nosem teče řeka, která se tady valí přes útvar Peřeje. Je to přírodní památka, která romanticky dotváří zdejší krajinu. Je až s podivem, že na tak krásném a tichém místě se před mnoha staletími ozývaly údery kladiva, mlýnského náhonu a nikdy nekončící práce hamerníků.
ilustrační foto

Naše procházka zdaleka nekončí. Asi v sedmnáctém století hrabiví hukvaldští hradní pánové usoudili, že když jsou zde bohatá naleziště železné rudy, mohly by se tu skrývat i naleziště drahých kovů. Přejdeme nyní řeku Ostravici a vydáme se vpravo po asfaltové cestě až dojdeme ke staré škole, tam zahneme za její budovu a po tři sta metrech do kopečka vlevo. Zde nás uvítá jediný věrohodný, leč němý svědek starých časů. Na pozemku pana Pavlicy stojí sedm set let starý tis. Jen ten by nám mohl povyprávět co se tady ve středověku dělo a zda-li se nedaleký potok Stříbrník jmenuje skutečně po stříbru. Po cestičce nahoru asi po patnácti metrech doleva je první průzkumná štola drahých kovů. Za ní asi dvacet metrů ve svahu druhá. Časem a zvětráváním jsou jejich vchody velmi úzké, takže snad jedině nějaký permoník by je mohl znovu prozkoumat. My ale nebudeme pokoušet osud a stejnou cestou se vrátíme dolů až k restauraci u Tkáčů. Tam si dáme pivo a budeme poslouchat historky o oběšenci v bílém plášti, který tu možná strašil na půdě.
první průzkumná štola

druhá průzkumná štola
použitá literatura
Obecní úřad v Ostravici: Z historie obce Ostravice 1999
Sysalová Petra: Historie železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí 2008
Internet